5. ročník GTA

01.07.2016 13:04

Termín podujatia 23.9.2016 vo Veľkej Lomnici, ihrisko PGA Black Stork.