Propozície turnaja 2018

10.08.2016 00:00

Golfový turnaj architektov je športovo-spoločenské podujatie, ktorého cieľom je rozšírenie spektra záujmových aktivít architektov.

 

Usporiadateľ:               endorfine s. r. o.             
Kooperácia:                 Slovenská komora architektov

Riaditeľ turnaja:           Rastislav Pekárik
Rozhodca:                   zabezpečí Golf Club RED OAK Nitra
Turnajový výbor:          Matúš Repka, Rastislav Pekárik, Peter Škvaril

 

Podujatie sa skladá z častí:
                                    Golfový turnaj architektov – 7. ročník
                                    Golfový turnaj partnerov

         Golfová akadémia pre architektov ktorí chcú začať hrať golf

 

Generálny partner:        TECHO
Partner:                         SCHUCO 
Mediálny partner:          ARCHINFO.sk, RTVS

                       

Účasť: Na golfovom turnaji architektov je podmienená absolvovaním vysokoškolského štúdia v odboroch „architektúra a urbanizmus“, resp.  „krajinná architektúra“ alebo členom SKA. Pre ostatných pozvaných účastníkov bude organizovaná hra v partnerskej kategórii, do ktorej sa môžu prihlásiť hráči na pozvanie od sponzorov turnaja alebo usporiadateľa.
 

Modus: Turnaj architektov jednotlivcov v simultánnom hodnotení stableford brutto a netto na základe aktuálneho HCP hráča. Hráč s vyšším HCP ako 36 bude hodnotený ako 36 HCP. Ak sa hráč umiestni v prvej trojke hodnotení brutto automaticky nebude hodnotení v netto kategórii. V rámci kategórie architekt-ka senior bude vyhodnotený najlepší netto hráč vek nad 55 rokov. Turnaj partnerov bude hodnotení netto. V prípade rovnakého výsledku hráčov, vyhráva hráč s nižším HCP. Osobitné hodnotenie pre, najdlhší odpal, najbližšie k jamke, najlepší ženský výsledok. Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska. Meracie zariadenia sú počas turnaja povolené. Hrá sa s úpravou HCP.


Ceny: Trofeje za prvé tri miesta v hodnotení architektov stableford brutto, netto a senior najlepší hráč, partnerská súťaž netto, najdlhší odpal, najbližšie k jamke a najlepší ženský výkon. Vecné ceny od sponzorov.

Štartovné poplatky:      20,- € /hradí sa pri prevzatí skórkarty, doplatok uhrádzajú sponzori/

Štartovné akadémia:     0,- € /hradia sponzori/
Poplatok zahŕňa:          green fee, štartovné, občerstvenie pri hre, obed po hre

 

Miesto:                        RED OAK Golf Club NITRA
Dátum:                         21.septembr 2018

Program:                      08:30   registrácia účastníkov, prevzatie skórkarty a zaplatenie green fee 

09:00   otvorenie turnaja, príhovor a welcome drink

09:30   štart postupný z jamky 1 a 10 obed po turnaji

15:30   vyhlásenie výsledkov

16:00   posedenie pri vínku (čas sa môže posunúť)

 

Počas turnaja a po turnaji je možnosť si vyskúšať autá značky BMW RIJA - Bavaria, s.r.o. Nitra! www.turnajarchitektov.sk

https://www.facebook.com/GolfovyTurnajArchitektov/?fref=ts

/zmena času a programu vyhradená v prípade nepriaznivého počasia, alebo iné okolnosti/