PRVÝ TRUNAJ ARCHITEKTOV

12.08.2012 15:56

Pripravujeme prvé golfové podujatie pre architektov, ktoré sa uskutoční 20. septembra 2012 v golfovom klube Hron tri duby Sliač.